Đăng bộ & chuyển nhượng

Khi muốn chuyển nhượng, tặng cho hay thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thì người sử dụng bắt buộc phải thực đăng bộ nhà đất. Trong bài chia sẻ này, VƯỢNG PHÚC LAND sẽ cung cấp những thông tin quan trọng liên quan tới thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất.

1. Cơ sở pháp lý đăng bộ, chuyển nhượng

 • Thông tư 23/104/TT-BTNMT
 •  Luật đất đai 2013
 • Nghị Định 01/2017/NĐ-CP

2. Sang tên đăng bộ nhà đất là gì? 

Thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất là một trong những thủ tục quan trọng nhằm hợp pháp hóa mảnh đất, ngôi nhà theo quy định ban hành của nhà nước. Theo đó: 

Đăng bộ nhà đất là việc đăng ký biến động nhà đất bao gồm đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế. Quy trình đăng bộ nhà đất được thể hiện rõ trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng, cụ thể: 

Theo Khoản 1 Điều 20 Thông tư 23/104/TT-BTNMT quy định chi tiết tại trang 3 và trang 4 của Giấy chứng nhận được sử dụng để xác nhận thay đổi trong các trường hợp người sử dụng đất muốn thực hiện quyền tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất. 

Như vậy, sang tên đăng bộ nhà đất về bản chất là thủ tục đăng ký biến động khi tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế quyền sở hữu tài sản gắn liền đất và quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất, người được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, người nhận thừa kế sẽ được đứng tên trong Giấy chứng nhận. 

3. Bắt buộc phải sang tên đăng bộ nhà đất 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định:

Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu”.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013, đăng bộ nhà đất được thực hiện với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận mà muốn chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, việc hợp thức hóa mảnh đất, ngôi nhà còn là căn cứ để pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng khi có tranh chấp xảy ra. 

Do đó, khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSDĐ bắt buộc phải đăng ký biến động (sang tên đăng bộ nhà đất).

3. Điều kiện sang tên đăng bộ nhà đất 

3.1 Điều kiện đối với bên bán, tặng cho 

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013, khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ thì người sử dụng hiện tại phải đáp ứng các điều kiện sau: 

 • Có Giấy chứng nhận sử dụng;
 • Đất chuyển nhượng, tặng không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài 04 điều kiện trên, khi thực hiện chuyển nhượng, tặng cho người nhận chuyển quyền không thuộc đối tượng cấm nhận tặng cho, chuyển nhượng theo quy định tại Điều 191 Luật đất đai 2013 và Điều 192 Luật đất đai 2013. 

3.2 Điều kiện đối với bên mua, tặng cho 

Căn cứ theo Điều 191 Luật đất đai 2013 quy định, những trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho QSDĐ bao gồm:

 • Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, cộng đồng cư dân, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng.
 • Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân, hộ gia đình,trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được nhà nước có thẩm quyền ban hành và phê duyệt.
 • Cá nhân, hộ gia đình không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSDĐ trồng lúa, đất nông nghiệp.
 • Cá nhân, hộ gia đình không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

4. Tiến hành thủ tục sang tên đăng bộ nhà đất 

Để thục tục sang tên đăng bộ nhà đất diễn ra thuận tiện và nhanh chóng thì việc nắm rõ các bước cơ bản trong quy trình đăng bộ nhà đất là điều cần thiết. 

4.1 Bước 1: Hoàn thiện thông tin vào Đơn đăng ký biến động đất đai 

Khi đăng bộ đất đai cần phải điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký biến động đất đai và kèm theo một số giấy tờ khác đề hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

Tất cả các bên liên quan tới đăng bộ nhà đất bao gồm: người chuyển nhượng (bên bán, tặng cho) và người nhận chuyển nhượng (bên mua, người được nhận tặng cho) đến cơ quan công chứng để lập hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên, việc lập hợp đồng chuyển nhượng có thể được hai bên tự lập với nhau nhưng phải có hợp đồng văn bản cụ thể. 

Hợp đồng chuyển nhượng bao gồm các loại giấy tờ như sau: 

 • Phiếu yêu cầu công chứng;
 • Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất;
 • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu của 2 bên;
 • Sổ hộ khẩu 2 bên;
 • Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của 2 bên.

Sau khi hoàn thiện hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, trong thời hạn 10 ngày các bên phải kê khai thuế thu nhập cá nhân và nộp lệ phí trước bạ đầy đủ.

4.2 Bước 2: Nộp hồ sơ đăng bộ đất đai

Các loại giấy tờ liên quan cần chuẩn bị khi hoàn thiện thủ tục sang tên đăng bộ đất đai: 

 • 02 bản tờ khai lệ phí trước bạ và có chữ ký của bên nhận chuyển nhượng
 • 02 bản tờ khai thuế thu nhập cá nhân có chữ ký của bên chuyển nhượng. Riêng trường hợp tặng cho phải chuẩn bị 04 bản.
 • 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).
 • Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của cả bên mua và bên bán mỗi lại 01 bản sao và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
 • Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán mỗi lại 01 bản sao và có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền
 • Tờ khai lệ phí trước bạ: Người sở hữu tài sản cố định (nhà ở, đất đai) từ hoạt động chuyển nhượng (mua bán) phải thực hiện đóng 0.5% trên giá trị tài sản cố định. Và khoản lệ phí này có thể được miễn nếu tặng, cho, thừa kế thì bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh theo quy định pháp luật.
 • Hợp đồng mua bán hay hợp đồng tặng cho nhà đất hoặc là các giấy tờ hoặc các loại giấy tờ khác được các bên thỏa thuận tuân theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Luật Đất đai 2013 hay Luật Nhà ở 2014…
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp là hợp đồng tặng cho tặng hay thừa kế.

Ngoài ra, đối với trường hợp đăng bộ nhà đất để đăng bộ lại thì chủ sở hữu cần cung cấp thêm các loại giấy tờ xác nhận việc hoàn công công trình trên thửa đất đó.

4.3 Bước 3: Hoàn thiện nghĩa vụ tài chính 

Các loại lệ phí cần đóng khi thực hiện đăng bộ như sau: 

 • Lệ phí địa chính: đây là khoản phí mà người sử dụng đất, sở hữu nhà ở phải đóng cho cơ quan thẩm quyền khi giải quyết các vấn đề liên quan tới địa chính (thực hiện đăng bộ nhà đất).  
 • Lệ phí thẩm định: là chi phí khi mảnh đất, ngôi nhà của bạn được cơ quan thẩm quyền đánh giá và ước tính giá trị thị trường;

Khi đăng bộ nhà đất, người sử dụng/ sở hữu có thể liên hệ UBND quận/ huyện nơi có đất để biết trước giá đất được quy định tại địa phương. Từ đó có thể dễ dàng tính toán về chi phí đăng bộ mà mình cần phải đóng nhà cơ quan thẩm quyền. 

4.4 Bước 4: Nhận kết quả 

Thời gian giải quyết đăng bộ nhà đất căn cứ theo Khoản 40 Điều 2 Nghị Định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ sang tên đăng bộ nhà đất hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì .không quá 20 ngày. Thời gian giải quyết trên không tính thời gian các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của nhà nước. 

5. Vượng Phúc Land - Công ty chuyên cung cấp dịch vụ đăng bộ, chuyển nhượng tại Long An

Dịch vụ hồ sơ đăng bộ, chuyển nhượng nhanh là thế mạnh của VƯỢNG PHÚC LAND

Đến với công ty Vượng Phúc Land, Qúy khách hàng sẽ cực kỳ yên tâm về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi mang lại.

Quý khách có nhu cầu ‘đăng bộ, chuyển nhượng nhanh trọn gói’ xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để được phục vụ - Tư vấn miễn phí: 0961 86 55 68 hoặc hotline: 093 228 1668

Với hơn 10+ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ địa chính và vẽ bản vẽ tại Long An. Chúng tôi tự hào với đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm

Địa chỉ: 27 Châu Văn Liêm, TT Hậu Nghĩa , Huyện Đức Hoà, Long An

Điện thoại: 0961 865 568 hoặc hotline: 0932 281 668

Website: https://vuongphucland.vn/

Email: vuongphucland.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/vuongphuclandlongan